انواع ماشین آلات باربری + جدول ظرفیت و ابعاد قسمت بار مخصوص نظارت کارگاهی

 

انواع ماشین باربری، ظرفیت بار و ابعاد اتاق بار ماشین سبک و سنگین باربری مانند ابعاد قسمت بار و ظرفیت حمل بار وانت نیسان ، ابعاد کامیون و ابعاد تریلی ۱۸ چرخ در جدول زیر آورده شده است. ابعاد به متر و برای بخش بار هست نه خودرو. منظور از تناژ، ظرفیت حمل بار + وزن ماشین خالی هست.

انواع ماشین باربری

وسیله باربری ظرفیت طول عرض ارتفاع
واحد ← تن متر متر متر
وانت پراید ۰.۷ ۱.۵ ۱.۳ ۱.۴
وانت آریسان ۰.۹ ۱.۷ ۱.۵ ۱.۶
وانت پیکان ۰.۷ ۱.۶ ۱.۴ ۱.۷
وانت مزدا ۱ ۱.۶ ۱.۴ ۱.۸
وانت نیسان ۲ ۲.۲ ۱.۵ ۲

ظرفیت طول عرض ارتفاع
واحد ← تن متر متر متر
خاور (مسقف – ۶۰۸ – بنز) ۳ ۵ الی ۵.۵ ۲.۲ ۲.۴ الی ۲.۵۵
خاور (روباز – ۸۰۸) ۴ ۶ ۲.۲ آزاد
ایسوزو (۵ تن – خاور ایسوزو – کامیونت ایسوزو) ۳ ۴.۵ ۲
خاور مبلی ۳ ۴ ۲ ۲
کامیونت ۳ ۳ ۲ ۲
کامیونت ۳ تن ۳ ۴ ۲ ۲
ایسوزو ۶ تن ( کامیونت ایسوزو) ۴ ۴.۵ ۲.۱
مینی بار (خاور ۵۰۸ – مینی خاور – خاور ۳۰۹) ۳ ۳ ۲ ۲

ظرفیت طول عرض ارتفاع
واحد ← تن متر متر متر
بادسان ۴ ۴.۶ ۲.۱
هیوندا ۴ ۴.۳ ۲
بادسان ۵ ۵ ۲.۱۵

ظرفیت طول عرض ارتفاع
واحد ← تن متر متر متر
الوند (فوتون)  ۵٫۴ تن ۵.۴


بادسان ۸ تن ۵.۵ ۴.۷ ۲.۲ ۲.۱
ایسوزو ۸ تن ۶ ۴.۵ ۲
الوند (فوتون) ۶ تن ۶


بنز ۹۱۱ ۵ ۴.۶ ۲.۱۵

ظرفیت طول عرض ارتفاع
واحد ← تن متر متر متر
الوند (فوتون) ۸٫۵ تن ۸.۵


تک ۱۰ ۵.۸ ۲.۳ ۳
شش چرخ – تک – ده تن ۱۰ ۵.۸ ۲.۲ ۲.۲
شش چرخ کامیون اطاقدار ۱۰ ۵.۸ ۲.۲

ظرفیت طول عرض ارتفاع
واحد ← تن متر متر متر
جفت ۱۵ ۶.۸ ۲.۳ تا ۲.۴ ۳
ده چرخ کامیون اطاقدار ۱۵ ۶.۸۰ ۲.۲۵ ۲.۲
تریلی هجده چرخ کانتین آهنی (۴۰ فوت) ۱۶ ۱۲ ۲.۴۵ ۱.۷
کامیون باری – البرز (دانگ فنگ) ۱۹


تریلی هجده چرخ کانتین آهنی(۴۰فوت) ۱۹ ۱۲ ۲.۴۵
ده چرخ ۲۰ ۶.۸ ۲.۸
شش چرخ کامیون دو محور ۲۰ظرفیت طول عرض ارتفاع
واحد ← تن متر متر متر
تریلی هجده چرخ کمپرسی ۲۲ ۱۱ ۲.۲
تریلی هجده چرخ  لبه دار بغل دار ۲۲ ۱۲.۲ ۲.۴۵ ۱.۷
تریلی هجده چرخ ترانزیت چادری ۲۲ ۱۲.۲ ۲.۴۵ ۲.۷

ظرفیت طول عرض ارتفاع
تریلی هجده چرخ ترانزیت یخچالی ۲۲


تریلی هجده چرخ کفی ۲۴ ۱۲.۲ ۲.۴۵ ۱.۶

ظرفیت طول عرض ارتفاع
واحد ← تن متر متر متر
تریلی هجده چرخ ترانزیت چادری (ماموت)۳محور ۲۳ ۱۳.۶ ۲.۲۵
تریلی هجده چرخ کفی (ماموت)۳محور ۲۳ ۱۳.۶ ۲.۲۵
کمرشکن ۲ محور (با محورهای کشنده جمعاً ۵ محور) ۲۴ ۹ ۲.۶
تریلی جامبو ۲۵ ۱۳.۷ ۲.۵ ۴

تناژ طول عرض ارتفاع
واحد ← تن متر متر متر
کمپرسی – البرز (دانگ فنگ) – D۳۷۵/۶*۴ ۲۶


کمپرسی – کاوه – KD ۴۲۰ ۶×۴ ۲۶


ده چرخ کامیون سه محور ۲۸


کمپرسی – البرز (دانگ فنگ) – سایپا دیزل – D۳۷۵/۸*۴ ۳۲


هجده چرخ تانکری تانکردار مخزن دار ۳۲ظرفیت طول عرض ارتفاع
واحد ← تن متر متر متر
کمرشکن ۴ محور (با محورهای کشنده جمعاً ۷ محور) ۳۸ ۱۱ ۳
کمرشکن ۱۱ محور ۵۵ ۱۱ ۳
بوژی ۹۶ قابل تغییر ۳
کمرشکن۱۶-۳۶۸-۱۸۲.۶

 

نظرات